കരിയാത്തുപാറ, കോഴിക്കോട് | KARIYATHUMPARA | Manali of Malabar

കരിയാത്തുപാറ, കോഴിക്കോട് | KARIYATHUMPARA | Manali of Malabar


Travel events at the entry davidic moody very Lake is over you put them on your mobile carrier Umbara not in my name is Tatiana carrier Umbara [Music] [Music] hey when you gonna do it general that channel subscrib is illegal princess where you yeah just limited is a lapel button procedure I know my videos colonel [Music] okay people [Music] [Music] Bay Area tumblr African demonically [Music] better economic activity [Music] sorry baby ignorant honey whatever are they were cyan and generally compact you start off you go [Music] but differed estará near nice to hear you can’t [Music] expert our very own Iman elite are very lucky [Music] to activate Auto sister photos master of bureaus in Whakatane Aragon my shepherd my shepherd another one [Music] with a shape with a you view the ein until you turn on the rail and Titan series really interior number of a auto other polar there are – remaining in every give it would you clear unless they undergo to clear everything well known as when over monitor to Milan Italy nobody caring if you do it [Music] [Music] [Music] Hey background on the background a bikini if I were a comic character sure if you don’t I can why not an ape or a gorilla [Music] before they all talk you got my stuff in it Cherokee was never a good family I don’t know so become persistent Arizona moving you know I am a conductor but I ain’t heard of none other wanted over recorder we’re in order like why another idea somebody killing me feel sharokina linear typical karate place Donna right they can get lost already by a narrow language old code of a lengthy my spirit animal various embargo Donna is it stable particular sherry Connecticut Oregon understandingly beautiful the karna garden instruments though within the socks [Music] angle the channel eat orifice failure to language just a Saiga subscribing to the lapel button procedure column 1 over my videos can already be in the food we’re reading my where know very kana data bye-bye

23 thoughts on “കരിയാത്തുപാറ, കോഴിക്കോട് | KARIYATHUMPARA | Manali of Malabar

  1. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ അതിമനോഹരമായ കാരിയാത്തുംപാറ എന്ന സ്ഥലത്തെപറ്റിയാണ് ഇന്നത്തെ ട്രാവൽ വ്ലോഗിൽ.

  2. ഞാൻ പോയ സ്ഥലമാണ്. അടിപൊളി സ്ഥലം.. ഞങ്ങൾ കല്യാണത്തിന്റെ ഔട്ഡോർ ഭാഗങ്ങൾ ഷൂട്ട്‌ ചെയ്യാൻ പോവാറുണ്ട്

  3. Beautiful place, ajay presentation improve ചെയ്യാനുണ്ട്, സ്ഥലത്തിന്റ മനോഹാരിതയും പ്രേത്യകതയും നന്നായി വിവരികണം, അടിപൊളി അടിപൊളി എന്നുപറയുന്നത് ആവർത്തന വിരസത ഉണ്ടാകുന്നു.

  4. മികച്ച ദൃശ്യാനുഭവം. ആവർത്തന വിരസതയില്ലാത്ത വിവരണം.. പ്രകൃതിക്കിണങ്ങിയ വസ്ത്രാലങ്കാരം.. സ്‌ഥലത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ കൂടുതലായതിനാൽ വരും വീഡിയോകളിൽ നിങ്ങളുടെ ദൃശ്യങ്ങളും വല്ലപ്പോഴും ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. നന്ദി

  5. അടിപൊളി അടിപൊളി അടിപോളിയേ … നല്ല സ്ഥലം ട്ടാ .. അടിപൊളി അടിപൊളിയെയ് … കിടു സ്ഥലം … അടിപൊളി അടിപൊളിയെയ ….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *