Cats waiting by the picnic table for their share


:: Piknik Masasının Yanı Başında
Paylarını Bekleyen Kediler :: En büyük, en yaşlı ve en bilge olanı:
KOCABAŞ Bahçedeki kedi aşk dramalarının yüzde 90 kaynağı:
DARTANYAN’IN KIZ ARKADAŞI Bahçemizin yaramaz delikanlısı:
MIRLAYAN KEDİ Prensesimiz:
YUVARLANAN KEDİ ZOOM: Çok fazla bilgiye sahip değiliz.
Hala gizemini koruyor! Utangaç ve içine kapanık oğlumuz: PORTHOS
(Ama bahçedeki en iyi atlayıcıdır!) Açken gözünü bile kırpmadan bize uzun uzun bakan,
kızların sevgilisi oğlumuz: DARTANYAN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *