12 thoughts on “I started making vlog | 짜장면 (Mì Tương Đen) | Jjajangmyeon | ASMR | Summer 18 | Vlog

  1. Chị ơi chị làm video về lối sống Less waste cũng theo phong cách ASMR đi ạ <3 Tại e có xem trên fb chị <3 Chắc chắn là thú vị lắm ạ ^^

  2. We love you, Summer. We are so proud of you! I am getting hungry watching your vlog. Also, I love your fingernails. Such a pretty color. ?

  3. Aww subscribe channel của Hạ liền nè :)) relaxing thật sự luôn. Font subtitles rất đẹp và đặt ở vị trí hợp lí nữa. Keep goingg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *